JESTEŚMY NEUTRALNI CO2

Rekompensujemy
nasz wpływ

Zobowiązania InterparkingINTERPARKING PODWAJA SWÓJ WKŁAD NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zaangażowanie na rzecz
przyszłości planety

Zrównoważony rozwój jest głównym przedmiotem zainteresowania Interparking. Dlatego też zgadzamy się z Państwem, aby podwoić swój wkład w projekt plantacji namorzynów. Za każde euro* sadzimy dwa lasy namorzynowe. W sumie planujemy posadzić ponad 200.000 namorzynowców odpowiadającym +/- 80 hektarom, które zostaną posadzone dzięki temu projektowi dotyczącemu klimatowi i różnorodności biologicznej.

* w sumie równowartość 1.000 kilometrów przejechanych twoim samochodem

Jaki będzie wpływ twojej darowizny?

Cliquez ici pour visualiser

Kilometres travelledMangroves to plantPersonal donationDonation from Interparking
10,000205 €5 €
20,0004010 €10 €
40,0008020 €20 €
60,00012030 €30 €
100,00020050 €50 €
200,000400100 €100 €